czwartek, 12 września 2013

Rob Terry i Lai'd Tapa razem w Tag Team'ie !!

Rob Terry i Lei'd TAPA będą razem występować w rozwojówce TNA, czyli w OVW, a ich zespół nazywa się '' High Schools Detention''.

Me & @RobTerryimpact Gothic Outcast. High School Detention. will kick yo @$%!! Lol pic.twitter.com/BJ9wbsA7hy
View image on Twitter

''Ja i Rob Terry, High School Detention. Rozpoczynamy w OVW''.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Prosimy nie używać wulgaryzmów.

 
Tight Wrestling Użyte teksty, grafika oraz znaki i nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i skopiowane są tylko w celach informacyjnych. Nie mogą być kopiowane bez zgody ich prawnego właściciela. Nie współpracujemy w żaden sposób z WWE lub TNA, strona ma na celu promocje federacji. Wszystkie prawa należą do WWE.com IMPACTWRESTLING.com PSD-DREAMS.de i innych pominiętych stron.
Used text, graphics and marks and company names are the property of their respective owners and are copied for information purposes only. They may not be copied without the consent of their legal owner. Do not cooperate in any way with the WWE or TNA, the party aims to promote the federation. All rights belong to WWE.com IMPACTWRESTLING.com PSD-DREAMS.de and other forgotten sites.